About Us

About Suwan-Napoom Co., Ltd.

- ? งานแสตมป์คอนกรีต หรือ การสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเลียนแบบธรรมชาติ เป็นนวัตกรรมแห่งการสร้างพื้นที่ถือกำเนิดมา 50 กว่าปี สำหรับในประเทศไทยเองนั้นมีผู้ลงทุนเกี่ยวกับการทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายมามากกว่า 10 ปีแล้วก็เห็นได้ ในระยะต้นๆนั้นงานประเภทนี้ยังมีลวดลายเพียงเล็กน้อย ?และรูปแบบวิธีการยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรแต่เมื่อเวลาผ่านไปงานเกี่ยวกับพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ได้ถูกจับจ้องต่อสายตาของสถาปนิก และผู้ลงทุนทั้งหลาย?ซึ่งทำให้งานคอนกรีตพิมพ์ลายธรรมชาติ (Stamped Concrete) ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้มาตรฐานมีวิทยาการที่ทันสมัยและแปลกใหม่รวมไปถึงลวดลายที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

- ? สุวรรณภูมิ แสตมป์คอนกรีต จำกัด ของเราเป็นบริษัทหนึ่งที่รับเหมาก่อสร้างทำพื้นแสตมป์คอนกรีต หรือ ?คอนกรีตพิมพ์ลาย มาเป็นระยะเวลายาวนานเราพัฒนางานพื้นและผนัง รวมไปถึงการสร้างต้นไม้เทียมต่างๆ?จนเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ทุกวันนี้เราวางโครงการที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายของเราไปสู่ฐานลูกค้ารายเล็ก เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่แตกต่างไปกว่าผู้รับเหมารายอื่นคือ “สุวรรณภูมิแสตมป์คอนกรีต”?มีความต้องการที่จะพัฒนางาน “แสตมป์คอนกรีต หรือ พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย”ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย?ดังนั้นนอกเหนือจากการรับเหมาทำพื้นแสตมป์คอนกรีต เราจึงเป็นเพียงผู้ผลิตแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในการสร้างงานพื้น-ผนัง คอนกรีตพิมพ์ลายธรรมชาติอย่างครบวงจร

จดทะเบียน : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓
กรรมการบริษัท :
? นางสาวญาศิณี กำปั่นทอง
? นายจักรกฤษ กำปั่นทอง
ทุนจดทะเบียน : ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

Comments are closed.